Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

fuckingspider
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
fuckingspider
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
fuckingspider
1459 bd81 500
beksiński.
Reposted fromrol rol

October 19 2017

fuckingspider
Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami.
— Ernest Hemingway
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.
Reposted fromgdybam gdybam viaklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
fuckingspider
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę

September 01 2017

fuckingspider
3628 7496
fuckingspider
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viagreywolf greywolf
fuckingspider

so true
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viagreywolf greywolf

April 18 2017

fuckingspider
0081 48eb
Reposted fromrol rol viaklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
0023 71d1
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
0592 6281
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
fuckingspider
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
fuckingspider
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaklebeknerwow klebeknerwow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl