Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

fuckingspider
0473 f8c4
Reposted fromfungi fungi

April 17 2017

fuckingspider
fuckingspider
To tak,  jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
fuckingspider
fuckingspider
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
fuckingspider
W rzeczywistości jest tak, że jednego dnia chcielibyśmy uśmiechać się do całego świata, chodzić w kolorowych ubraniach, przyciągać spojrzenia, a drugiego - po prostu zniknąć. Pokazać swoją pasję światu - ale podrzeć dokładnie karteczkę z pośpiesznie napisanym na kolanie tekstem piosenki czy wierszem, bojąc się reakcji innych. Pragniemy wyjść poza strefę komfortu, jednocześnie odczuwając niepokój przy każdej rozmowie z nieznajomymi. Chodzące sprzeczności.  Tęsknimy za zrozumieniem, wstydząc się mówić. Wypełniamy nasze relacje słowami lekkimi i słodkimi jak wata cukrowa, bojąc się pokazać to, co siedzi nam w głowach. A przecież każdy ma jakieś 'coś'. I to 'coś' dręczy, gnije gdzieś w głębi, domaga się, żeby o nim mówić, jednocześnie czyniąc z siebie największe tabu. 
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
fuckingspider
2088 46a2
Reposted fromarwen arwen viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
fuckingspider
5144 e96e 500
fuckingspider
7852 20df 500
teraz. 
fuckingspider
fuckingspider
2332 c983
Reposted fromlouse louse viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
fuckingspider
Każdy jest jakoś skaleczony.
— M.Hłasko
fuckingspider
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
fuckingspider
Bowiem ilekroć mówił: "Nie chcę już żyć", tak na prawdę chciał żyć inaczej. 
— Mateusz Sawczuk
fuckingspider
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
fuckingspider
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.

March 17 2017

fuckingspider
8102 4264
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
fuckingspider
5842 9751
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl